Politica de confidențialitate și limitarea răspunderii legale

Vă mulțumim că ați vizitat site-ul nostru. Noi, ROHOUSEONE CONSTRUCT SRL (în continuare „noi” sau „ROHOUSEONE”), respectăm confidențialitatea datelor Dumneavoastră cu caracter personal și tratăm cu seriozitate protecția datelor. Securitatea datelor cu caracter personal și prelucrarea strict confidențială a datelor Dumneavoastră reprezintă prioritatea noastră principală. Pentru a asigura datele Dumneavoastră cu caracter personal, ne angajăm să protejăm confidențialitatea tuturor persoanelor care utilizează serviciile noastre. Prelucrăm în mod confidențial toate datele cu caracter personal transmise de către Dumneavoastră. De asemenea, angajații noștri sunt obligați să trateze în mod confidențial datele Dumneavoastră cu caracter personal. Toate datele sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul general al UE privind protecția datelor („RGPD”) și cu legislația română aplicabilă.

În continuare veți găsi mai multe informații privind utilizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal:

I. Numele și adresa Operatorului

În ceea ce privește Regulamentul general de protecție a datelor cu caracter personal, alte documente naționale ale statelor membre privind protecția datelor cu caracter personal și reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, operatorul este:

ROHOUSEONE CONSTRUCT SRL
Strada Mărului 34-38, București
Tel.: +40730135021
E-Mail: contact@rohouse.ro
Website: www.rohouse.ro

II. Furnizarea Website-ului și crearea fișierelor-jurnal

1. Descrierea și obiectul prelucrării datelor cu caracter personal

Cu ocazia fiecărei vizite pe site-ul nostru, sistemul nostru prelucrează date și informații automate ale sistemului informatic care accesează site-ul nostru. Prin urmare, se colectează următoarele date:

 • Informații privind browserul utilizat și versiunea acestuia
 • Limba și versiunea software-ului acestui browser
 • Sistemul de operare și desktop-ul acestuia
 • Furnizorul de servicii de internet al utilizatorului
 • Adresa IP a utilizatorului
 • Data și ora accesului și diferența de fus orar în raport cu GMT
 • Volumul de date transferate
 • Website-uri prin intermediul cărora utilizatorul accesează site-ul nostru
 • Site-uri accesate de către utilizator de pe site-ul nostru
 • Statusul accesului/ codul statusului HTTP

Aceste date sunt salvate în fișierele-jurnal ale sistemului nostru.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Articolul 6 alin. 1 lit. f RGPD este baza legală pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor-jurnal.

3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite funcționarea website-ului. Prin urmare, este necesară stocarea adresei IP a utilizatorului pe durata sesiunii.

Stocarea în fișierele jurnal asigură operarea website-ului. În plus, aceste date permit optimizarea afișării website-ului și asigurarea siguranței sistemului nostru IT. Nu analizăm aceste date în scopuri de marketing în acest context.

Acestea reprezintă interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

4. Stocarea datelor

Datele stocate în fișierele jurnal vor fi șterse după 6 luni. Nu există stocare suplimentară a datelor într-un mod care să permită identificarea unei persoane („persoana vizată”).

5. Destinatar și Procesator

Pe durata utilizării website-ului nostru, datele Dumneavoastră sunt transmise următorilor destinatari:

 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Platforme Social Media (vezi paragraf VIII „Utilizarea Plugin-urilor”)

În anumite cazuri, utilizăm furnizori externi de servicii (procesatori externi) pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceștia au fost selectați și contractați cu grijă, sunt supuși unor directive și sunt auditați în mod regulat.

În cazul subcontractării, putem transmite datele furnizate de client unui astfel de subcontractant, în conformitate cu art. 6. alin. 1 lit. b RGPD, care apoi va prelucra aceste date în calitate de procesator de comenzi în ceea ce privește securitatea datelor. Subcontractanții sunt selectați cu atenție și contractați de către ROHOUSEONE. În cazul în care subcontractanții devin procesatori de comenzi, aceștia își asumă obligații prin instrucțiunile entității contractante și sunt verificați în mod curent.

III. Solicitarea datelor de contact prin intermediul unui formular online sau e-mail

6. Descrierea și obiectul prelucrării datelor cu caracter personal

Dacă ne contactați prin formularul de contact online sau prin e-mail, noi vom colecta și prelucra numele Dumneavoastră, datele Dumneavoastră de contact și solicitarea Dumneavoastră specifică.

7.Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării acestor date este de a gestiona solicitarea Dumneavoastră de contactare.

8. Temeiul juridic

Prelucrăm datele Dumneavoastră cu caracter personal transmise exclusiv pe baza consimțământului Dumneavoastră (articolul 6 alin. 1 litera a RGPD). Puteți retrage acest consimțământ în orice moment. O notificare informală prin e-mail cu privire la retragere este suficientă. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării în baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

9. Stocarea și ștergerea

ROHOUSEONE șterge sau utilizează pseudonimizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal din momentul în care nu mai este necesară îndeplinirea scopului pentru care acestea au fost colectate și prelucrate și nu mai există obligații legale pentru a le stoca în continuare. Obligațiile privind dovezile și păstrarea datelor rezultă în special din legislația comercială în vigoare, legea societăților pe acțiuni, legea fiscală și reglementările privind spălarea banilor. În plus, ROHOUSEONE păstrează datele cu caracter personal necesare pentru afirmarea, apărarea sau justificarea revendicărilor legale și implementarea acestora în cadrul procedurilor administrative sau judiciare. Astfel, datele se păstrează până la sfârșitul perioadei de limitare relevante sau până la încheierea finală a procedurii.

10. Stocare / Ștergere

Datele Dumneavoastră cu caracter personal sunt, în general, stocate și păstrate timp de trei ani de la ultima activitate, cu excepția cazului în care obligațiile legale de păstrare se opun unei astfel de ștergeri sau în cazuri individuale în care datele Dumneavoastră sunt necesare pentru apărarea sau afirmarea revendicărilor legale.

Datele referitoare la comenzile și tranzacțiile individuale sunt păstrate în conformitate cu obligațiile legale de păstrare a datelor cel puțin șapte ani.

VI. Utilizarea de Cookie-uri

11. Definirea cookie-urilor

Cookie-urile sunt fișiere de text de dimensiuni reduse stocate în browserul Dumneavoastră web. Acestea sunt descărcate de browser-ul Dumneavoastră când vizitați website-ul nostru pentru prima dată. Când reveniți pe website-ul nostru de pe același dispozitiv sau browser, respectiv, fișierul cookie și toate informațiile din acesta sunt trimise pe website-ul care l-a creat („cookie-ul propriu”) sau pe website-ul de care aparține („Cookie-ul terț”) . Acest lucru ne permite să aflăm dacă website-ul a fost vizitat anterior cu browserul respectiv și ne permite să modificăm afișarea conținutului. Cookie-urile „țin minte” preferințele Dumneavoastră, ne spun cum folosiți site-ul și pot adapta ofertele pe afișaj în mod individual pentru Dumneavoastră.

12. Cookie-uri utilizate

Folosim „cookie-uri de sesiune” pe durata vizitei Dumneavoastră pe site-ul nostru cu scopul de a efectua transferul de mesaje și de a furniza serviciile solicitate de către Dumneavoastră. Prelucrarea datelor prin cookie-uri se bazează pe interesele noastre legitime de a furniza un website complet funcțional și servicii solicitate de Dumneavoastră. (RGPD Art. 6 alin 1 lit.f).

În plus, site-ul nostru utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Google utilizează cookie-uri, care sunt fișiere text stocate pe computer, care permit analizarea modului în care utilizați website-ul. Informațiile generate de un cookie privind folosirea website-ului (inclusiv adresa IP) sunt trimise de obicei pe un server Google din Statele Unite ale Americii și stocate acolo în mod anonimizat. Această prelucrare a datelor se realizează numai în baza consimțământului acordat pentru utilizarea de cookie-uri prin intermediul setărilor cookie-urilor (RGPD Art. 6 alin 1 lit. f). Detaliile privind perioada de stocare și informațiile stocate pot fi găsite pe următorul link la Google Analytics la adresa:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

13. Setările Dumneavoastră de cookie pe acest website

Dacă doriți să dezactivați complet cookie-urile sau să le limitați, faceți acest lucru din setările browserului Dumneavoastră de internet. Cookie-urile deja stocate pot fi șterse în orice moment. Dacă alegeți să dezactivați cookie-urile de pe site-ul nostru, s-ar putea ca nu toate funcțiile să fie pe deplin accesibile.

Informații privind modul de gestionare sau ștergere a cookie-urilor pot fi găsite în secțiunea Suport integrată în browserului Dumneavoastră. Informații suplimentare privind această procedură pot fi găsite accesând link-urile furnizate în continuare:

Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox:

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera:

http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

 

Setările Dumneavoastră cookie pe acest website:

Acceptă doar cookie-uri obligatoriu necesare pentru funcționarea website-ului
Permite în mod suplimentar pentru Google Analytics

 

VII. Utilizarea Plugin-urilor

14. Plugin-ul LinkedIn:

Prezența noastră online utilizează Plugin-uri Sociale („plugin-uri”) ale rețelei sociale linkedin.com („LinkedIn”), condusă de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SUA.

Dacă vizitați un website al prezenței noastre online care rulează un astfel de plugin, browserul Dumneavoastră va genera automat o conexiune directă cu serverele LinkedIn. Conținutul plugin-ului este transmis direct de LinkedIn către browser-ul Dumneavoastră și poate fi construit în website-ul nostru.

Prin integrarea plugin-ului, LinkedIn primește informațiile pe care le-ați vizitat pe website-ul prezenței noastre online. Dacă sunteți conectat la LinkedIn, LinkedIn vă poate asocia vizita pe website cu contul Dumneavoastră LinkedIn. Scopul și cantitatea datelor și informațiilor colectate privind prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către LinkedIn, precum și drepturile Dumneavoastră legale și opțiunile de setare pentru a vă proteja confidențialitatea pot fi găsite în Politica de confidențialitate LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy.

15. Plugin-ul YouTube:

Pentru a integra videoclipuri pe website-ul nostru, folosim, printre altele, furnizorul de conținut YouTube. YouTube este gestionat de YouTube LLC cu sediul în 901 herry Avenue, San Bruno, CA 94066, SUA. YouTube este reprezentat de Google Inc. cu sediul la 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Pe unele dintre website-urile noastre folosim plugin-uri YouTube. Dacă vizitați website-urile prezenței noastre online care rulează un astfel de plugin – de exemplu Centrul nostru Media – se face o conexiune la serverele YouTube, iar conținutul este afișat în plugin. Aceasta furnizează serverelor YouTube informații privind site-urile noastre pe le-ați vizitat. Dacă sunteți conectat la contul Dumneavoastră de YouTube, YouTube poate asocia vizita Dumneavoastră pe site cu contul YouTube personal. Dacă utilizați pluginul, de exemplu, prin clic pe butonul de pornire al unui videoclip, aceste informații pot fi, de asemenea, asociate contului Dumneavoastră de utilizator. Puteți împiedica această asociere prin deconectarea de la contul Dumneavoastră de utilizator YouTube, precum și de la alte conturi de utilizator ale YouTube LLC și Google Inc. și ștergerea cookie-urilor acestor companii înainte de a vizita oricare dintre site-urile noastre.

Informații suplimentare privind prelucrarea datelor și politica de confidențialitate a YouTube (Google) le puteți găsi aici: https://privacy.google.com/intl/en-GB/your-data.html

16. Plugin-ul Facebook

Pe website-urile noastre avem plugin-uri integrate ale rețelei sociale Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SUA. Puteți recunoaște plugin-urile Facebook prin logo-ul Facebook sau prin butonul „Like” de pe site-urile noastre. O prezentare generală a plugin-urilor Facebook poate fi găsită aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ iar detalii suplimentare privind utilizarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal, aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/faqs#faq_574746276036649

Dacă vizitați site-ul nostru, plugin-ul face conexiune directă între browser-ul Dumneavoastră și un server Facebook. Facebook primește informația că ați vizitat site-ul nostru de pe adresa Dumneavoastră IP. Prin clic pe butonul Facebook Like în timp ce sunteți conectat la contul Dumneavoastră de Facebook, conținutul de pe pagina noastră poate fi conectat la contul Dumneavoastră de Facebook. Astfel, Facebook poate conecta vizita site-ului nostru la contul de utilizator. Dorim să vă informăm că noi, în calitate de furnizor, nu avem cunoștințe în ceea ce privește conținutul datelor transmise sau utilizarea acestora de către Facebook. Informații suplimentare pot fi găsite în politica de confidențialitate Facebook aici: https://www.facebook.com/policies

Dacă nu doriți ca Facebook să facă legătura între vizitele pe site-urile noastre și contul Dumneavoastră de utilizator Facebook, vă rugăm să vă deconectați de pe contul Dumneavoastră de Facebook.

IX. Transmiterea datelor în afara statelor membre

În următoarele cazuri, transmitem datele părților care au sediul în afara Uniunii Europene:

 • Prin comanda noastră, Google LLC („Google”), cu sediul în 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA prelucrează date cu caracter personal pentru noi. În acest scop, vom transmite către Google adresa Dumneavoastră IP, care va fi anonimizată înainte de a fi prelucrată, informații despre modul în care accesați website-ul (URL) și estimări privind datele demografice și vârsta. Temeiul juridic pentru o astfel de transmitere a datelor este interesul nostru legitim în ceea ce privește analiza statistică a comportamentului utilizatorilor în scopul optimizării și în scopul activităților de marketing (art. 6 alin. 1 lit. f RGPD) iar în ceea ce privește transmiterea adresei IP, în baza consimțământului dat de către Dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit.a RGPD)
 • Dacă vizitați un website al prezenței noastre online care rulează un plugin LinkedIn, browserul Dumneavoastră va genera automat o conexiune directă cu serverele LinkedIn Corporation („LinkedIn”), 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SUA. Conținutul plugin-ului este transmis direct de către LinkedIn către browser-ul Dumneavoastră și poate fi construit în website-ul nostru.
 • Dacă vizitați website-urile prezenței noastre online care rulează un plugin YouTube – de exemplu Centrul nostru Media – se face conexiune la serverele YouTube LLC cu sediul în Cherry Avenue 901, San Bruno, CA 94066, SUA și conținutul este afișat în plugin. Aceasta oferă serverelor YouTube informații privind site-urile noastre pe care le-ați vizitat. Dacă sunteți conectat la contul Dumneavoastră YouTube, YouTube vă poate asocia vizita pe site cu contul YouTube personal. Dacă utilizați pluginul, de exemplu, prin clic pe butonul de pornire al unui videoclip, aceste informații pot fi, de asemenea, asociate contului Dumneavoastră de utilizator.
 • Dacă vizitați site-ul nostru prin intermediul unui plugin Facebook, se realizează o conexiune directă între browser-ul Dumneavoastră și un server al rețelei sociale Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SUA. Facebook primește informații privind site-urile noastre pe care le-ați vizitat de pe adresa Dumneavoastră IP. Prin clic pe butonul Facebook Like în timp ce sunteți conectat la contul Dumneavoastră de Facebook, conținutul de pe pagina noastră poate fi conectat la contul Dumneavoastră de Facebook. Astfel, Facebook poate conecta vizita Dumneavoastră pe site-ul nostru la contul Dumneavoastră de utilizator. Dorim să vă informăm că noi, în calitate de furnizor, nu avem cunoștințe în ceea ce privește conținutul datelor trimise sau utilizarea acestora de către Facebook. Informații suplimentare pot fi găsite în politica de confidențialitate Facebook aici: https://www.facebook.com/policies

Toți furnizorii menționați anterior au fost audiați și certificați în conformitate cu tratatul UE-UE „Scutul de Confidențialitate” privind protecția datelor („Privacy Shield”), care asigură respectarea standardelor UE de protecție a datelor.

X. Durata stocării

Datele cu caracter personal furnizate prin intermediul website-ului nostru sunt stocate numai până când scopul furnizării a fost îndeplinit sau atât timp cât datele sunt necesare pentru a furniza serviciul dorit de către client. În plus, ca măsură de precauție legală, datele Dumneavoastră sunt stocate în scopuri probatorii, pe perioada în care pot fi exercitate revendicări legale în legătură cu relația contractuală relevantă. Toate datele se vor stoca în conformitate cu reglementările legale.

XII. Drepturile Dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Actul privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul UE 2016/679) vă garantează Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, anumite drepturi prezentate în cele ce urmează. Acestea se completează reciproc, așadar, puteți solicita fie rectificarea, fie ștergerea datelor Dumneavoastră cu caracter personal.

17. Retragerea consimțământului

ROHOUSEONE stochează și procesează datele Dumneavoastră personale în baza consimțământului dat de către Dumneavoastră. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Această retragere nu afectează legitimitatea prelucrării datelor Dumneavoastră până în acest moment.

18. Dreptul la informații

Aveți dreptul de a obține informații privind categoria, durata stocării, destinatarul și scopul procesării datelor Dumneavoastră de către ROHOUSEONE.

19. Dreptul la rectificare și ștergere

În cazul în care ROHOUSEONE procesează date personale inexacte sau incomplete, aveți dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor Dumneavoastră. De asemenea, puteți solicita ștergerea datelor prelucrate ilegal.

20. Dreptul la restricția prelucrării

Aveți dreptul de a obține restricții de prelucrare în cazul în care este contestată exactitatea sau completitudinea datelor Dumneavoastră sau în cazurile în care considerați că datele Dumneavoastră au fost prelucrate ilegal. Această restricție privind prelucrarea datelor Dumneavoastră este menținută până la stabilirea temeiului juridic al acestei cereri.

21. Dreptul la contestație

Chiar dacă datele Dumneavoastră personale sunt corecte și complete și au fost prelucrate în mod legal de către ROHOUSEONE, puteți contesta prelucrarea datelor Dumneavoastră, dar numai în cazuri individuale speciale pentru care aveți probe.

22. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să primiți datele cu caracter personal pe care ROHOUSEONE le-a primit de la Dumneavoastră într-un format structurat, utilizat în mod general și prelucrabil automat, ales de către ROHOUSEONE. De asemenea, aveți dreptul de a transmite aceste date unei terțe părți dacă acest operator permite ROHOUSEONE din punct de vedere tehnic să facă acest lucru și dacă acest transfer nu constituie o cheltuială nejustificabilă sau contravine legii sau altor obligații privind confidențialitatea sau acordurile de confidențialitate.

23. Dreptul la apel

În cele din urmă, aveți dreptul de a apela la autoritatea de protecție a datelor cu caracter personal în cazul în care considerați că prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal nu respectă Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal EU-RE 2016/679)

24. Pe cine puteți contacta pentru a vă exercita drepturile în calitate de persoană vizată?

Pentru a vă exercita drepturile specificate anterior, vă rugăm să ne contactați în scris (scrisoare sau e-mail) folosind datele de contact furnizate în paragraful 1 al prezentului document sau prin e-mail la contact@rohouse.ro.

XIII. Informații suplimentare

Dorim să vă informăm asupra faptului că transferul de date prin Internet (de exemplu, prin e-mail) poate fi supus unor probleme de securitate. Protecția completă a datelor Dumneavoastră împotriva accesării de către terți nu este posibilă.

Utilizarea de către terți a detaliilor de contact furnizate în acest document („imprint”), cum ar fi transmiterea de publicitate nesolicitată sau de materiale informative, este contestată în mod expres. Operatorul acestui site își rezervă dreptul de a lua măsuri legale împotriva acelor expeditori ai așa-numitelor e-mailuri spam care încalcă acest regulament.